Ejendomsanalyse

Ejendomsanalyse – muligheder for optimering


I de fleste erhvervsejendomme er der optimeringsmuligheder. Det kan være at det gennemsnitlige lejeniveau er for lavt i forhold til markedet, at driftsomkostningerne og / eller energiomkostningerne er for høje eller blot muligheder for at optimere nogle af ejendommens arealer, der på sigt kan give en højere indtjening.


Sideløbende med at drive vores familieejede ejendomsselskab, tilbyder vi at kunne hjælpe mindre og mellemstore ejendomsselskaber med at lave en kort og anvendelig analyse af en eller flere ejendomme

Få en kort og brugbar ejendomsanalyse af din ejendom eller portefølje, som består af følgende:


  • Gennemgå ejendommen ved et besøg (Indenfor Storkøbenhavn opkræves ikke kørepenge)
  • Modtag kort ejendomsrapport på fire sider, hhv.;

  • Forside med ejendommens faktuelle data

  • Èn side med analyse af lejeniveau ift. markedet, drifts- og energiomkostninger ift. markedet / sammenlignelige ejendomme

  • En SWOT analyse af ejendommen

  • Èn side med optimeringsmuligheder hhv. indenfor 12 måneder og indenfor fem år.



Har du spørgsmål vedrørende vores ejendomsanalyse, ønsker du at leje et lejemål eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte selskabet.